top of page

Hoe ziet een behandeling eruit?

Klachten worden vaak veroorzaakt doordat weefsel niet beweeglijk (genoeg) is. Daar waar weefsel goed beweeglijk is, krijgen klachten geen kans te ontstaan. De osteopaat is in staat om te herkennen welke organen, bindweefsels, botten, zenuwen of wervels minder bewegelijk zijn (geworden). Naar aanleiding van een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek komt de osteopaat in overeenstemming met u tot een behandelplan.

 

Bij een behandeling neemt de osteopaat de klachten veroorzakende structuren onder behandeling. Dit doet de osteopaat door weefsels (b.v. gewrichten, spieren en bindweefsel rond de organen) te bewegen met de handen. De behandelingen bestaat dus uit een 'hands-on' aanpak.

De eerste behandeling

Voor aanvang van de eerste behandeling wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Tijdens de eerste behandeling wordt uw vragenlijst besproken. Ook stelt de osteopaat aanvullende vragen om een compleet beeld te kunnen vormen van u en uw klacht. Daarna volgt het onderzoek waarbij uw lichaam worden beoordeeld op de beweeglijkheid. Dit wordt bekeken in stand-, in zit- en in lighouding.

Na het onderzoek vertelt de osteopaat wat de bevindingen zijn en welke behandeling zij nodig acht en stemt dit af met u. Vervolgens wordt de behandeling gestart. Daarbij gebruikt de osteopaat alleen haar handen; een 'hands-on' benadering. Dit geheel duurt ongeveer 30-60 min afhankelijk van het consult.

Indien extra onderzoek nodig is, zal de osteopaat altijd doorverwijzen naar de huisarts of specialist.

 

Vervolgbehandelingen

Bij elke volgende behandeling wordt weer het gehele lichaam onderzocht. Op die manier kan de osteopaat vergelijken en daardoor zien wat er is veranderd en kan de behandeling daarop worden aangepast. Zo kan elke behandeling worden afgestemd op dat wat uw lichaam nodig heeft om te herstellen.

 

Hoe lang duurt een behandeling, hoe vaak moet ik komen?

Gemiddeld zijn er ongeveer 4 tot 7 behandelingen nodig. De eerste behandeling is altijd 60 minuten en vanaf de tweede behandeling 40-50 minuten.

De behandelingen worden doorgaans gegeven met tussenpozen van 2 tot 3 weken. De reden hiervoor is het zelfherstellend vermogen van uw lichaam de kans te geven zijn werk te doen. De tussenpozen kunnen ook meer of minder weken zijn, afhankelijk van de klacht.

Twijfelt u of osteopathie van betekenis kan zijn bij uw klacht? Neem dan contact op met de praktijk  voor vragen/overleg.

bottom of page